POISTENIE PODNIKATEĽOV

Hlásenie škôd

Sídlo spoločnosti

Adresa:  Vajanského 23/B, 917 01 Trnava
Tel.:  +421 33 590 30 50
Fax:  +421 33 590 30 59
E-mail: psservis@psservis.eu

Klientské centrum Trnava

Adresa:  Vajanského 23/B, 917 01 Trnava
Tel.:  +421 33 590 30 53, +421 33 590 30 54
Fax:  +421 33 590 30 59
E-mail: psservis@psservis.eu

Copyright © 2016 psservis.eu. Všetky práva vyhradené.

O nás        Služby a servis        Partneri        Kariéra        Hlásenie škôd        Kontakt

O nás    Služby a servis    Partneri    Kariéra    Hlásenie škôd    Kontakt    Prihlásenie
PS Servis s.r.o. - komplexné poisťovacie služby a servis / O nás Partner pre Vaše podnikanie…

Ako postupovať:

1. ak došlo k poistnej udalosti nemeniť stav poistenej veci spôsobenej škodovou udalosťou?

2. pokiaľ je nutné okamžite odstrániť následky škody, aby sa rozsah škody ďalej nezväčšoval, resp. bolo zabránené vzniku ďalších škôd, je treba zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu škody, prípadne o likvidácii zničených vecí – napríklad spísať podrobný zápis s políciou, hasičmi, poprípade s inými úradnými orgánmi a zabezpečiť fotodokumentáciu, videonahrávku či škodu zdokumentovať iným spôsobom

3. bez zbytočného odkladu kontaktovať spoločnosť PS Servis, kde bude poskytnutá kvalifikovaná rada, ako ďalej postupovať v konkrétnej situácii


Je potreba nahlásiť nasledujúce základné informácie:

názov firmy resp. meno poisteného

názov firmy resp. meno poškodeného

dátum vzniku škodovej udalosti

miesto vzniku škodovej udalosti

funkčné kontaktné spojenie

príčina a popis vzniku škody

rozsah poškodenia

číslo poistnej zmluvy resp. evidenčné číslo vozidla


Poisťovňa

Tel. číslo pre hlásenie nehôd

Adresa poisťovne

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

0800 122 222

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

ČSOB Poisťovňa, a.s.

02 482 482 00

02 482 488 00

Vajnorská 100/B, P.O.Box 20, 820 09 Bratislava 29

AXA poisťovňa, a.s.

0850 111 122

Laurinská 18 , 812 64 Bratislava

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

0850 111 117

02 5827 6666

Plynárenská 7/C, 824 07 Bratislava

Komunálna poisťovňa, a.s.

 0850 111 566

02 5262 7282

Ul. Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava 2

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

0800 120 000

0850 111 577

(pracovný den od 8 do 18 hodin)

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

UNION, a.s.

0850 111 211

Bajkalská 29/A , 813 60 Bratislava

UNIQA poisťovňa, a.s.

0850 111 400

Lazaretská 15, 820 07 Bratislava

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

02 5788 9902,
542 423 776

Hlásenie poist. udalostí

Karadžičova 17, 825 22 Bratislava

Groupama poisťovňa, a.s.

 0850 211 411
02 5979 5257

Klemensova 2, 811 09 Bratislava

Zoznam tlačív potrebných k nahláseniu škody - PZP:

Oznámenie poškodeného

Oznámenie škodcu

Oznámenie poškodeného [náhradné plnenie]

Správa o nehode

Žiadosť o odhlásenie vozidla z evidencie