POISTENIE PODNIKATEĽOV

V rámci našich služieb ponúkame:

Služby

Konzultácia pri príprave podkladov a následná analýza rizík

Vypracovanie rizikovej štúdie a výber rizika

Spracovanie ponuky poistenia

Zabezpečenie uzatvorenia poistnej zmluvy s vybranou poisťovňou

Aktualizácia a modifikácia poistnej zmluvy podľa potrieb a reálneho stavu majetku klienta.

Poradenstvo pri likvidácii poistných udalostí

Konzultačné a poradenské služby v oblasti poistenia po dobu platnosti poistnej zmluvy

Správa poistnej zmluvy


Servis

Dojednanie poistnej zmluvy na základe výberu klienta

Dojednanie podmienok, zmluvných a osobitných dojednaní poisntej zmluvy s poisťovňou určenou
  
 zo strany klienta vrátane aktualizácie počas celého obdobia jej účinnosti,

Asistencia pri likvidácii poistných udalostí

Služby a servis

Sídlo spoločnosti

Adresa:  Vajanského 23/B, 917 01 Trnava
Tel.:  +421 33 590 30 50
Fax:  +421 33 590 30 59
E-mail: psservis@psservis.eu

Klientské centrum Trnava

Adresa:  Vajanského 23/B, 917 01 Trnava
Tel.:  +421 33 590 30 53, +421 33 590 30 54
Fax:  +421 33 590 30 59
E-mail: psservis@psservis.eu

Copyright © 2016 psservis.eu. Všetky práva vyhradené.

O nás        Služby a servis        Partneri        Kariéra        Hlásenie škôd        Kontakt

O nás    Služby a servis    Partneri    Kariéra    Hlásenie škôd    Kontakt    Prihlásenie
PS Servis s.r.o. - komplexné poisťovacie služby a servis / O nás Partner pre Vaše podnikanie…

Druhy poistenia

Poistenie majetku pre prípad živelných udalostí

Poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu

Poistenie strojov a strojných zariadení

Stavebno-montážne poistenie

Poistenie domácností

Poistenie rodinných domov a rekreačných budov

Poistenie nehnuteľností podnikateľov

Poistenie obytných domov

Poistenie priemyslu poistenie všeobecnej a profesijnej zodpovednosti

Poistenie colného dlhu


Poľno - poistenie

Povinné zmluvné poistenie

Havarijné poistenie

Životné poistenie

Cestovné poistenie

Úrazové poistenie

Poistenie psa

Enviro poistenie

GAP poistenie

Zároveň ponúkame individuálne poistenie podľa požiadavky klienta